!לא הגעתם לרמז הנכון

חזרו לתמונה לחפש מה מהתמונה אינו שייך! 

oops.png
מצגת רמזים.png

3