246x0w.png

משימת הטבלת סודות של סבא יצחק:

אחרי שסיימתם את המשימה הראשונה, בואו ונתקדם למשימה הבאה:

במשימה הזו– אתם תמצאו טבלת סודות שכנראה נהרסה והתפרקה במהלך השנים ויכולה לעזור לגלות את הסוד הגדול שסבא יצחק הסתיר כל השנים מאז עלייתו לארץ ב 1980.לארגון הביון ומשטרה החשאית שברוסיה (הק.ג.ב)  הייתה קופסה בה נשמרו כל הפרטים הסודיים לפי סדר מסוים על סבא יצחק...שבעזרתם אפשר יהיה לגלות את סודו הגדול שסבא יצחק האסטרונאוט, הסתיר מהם מאז שטס לראשונה לחלל 7 שנים לפני שעלה לישראל.

הפרטים כבר לא נמצאים בקופסה היום,  כי סבא יצחק פתח את הקופסה והרס את סדר מיקומם כשפגש לראשונה את סבתא במוסקבה לפני שעבר לגור אתה בעיר וורשה.

אך שמותיהם והוראות הסידור נמצאו בפתקה נסתרת  שנמצאה בצמידות לקופסה שסבא יצחק השאיר במיוחד עבורכם.

האם תצליחו לסדר את קופסת הסודות מחדש ולגלות את הקוד?

בהצלחה!

בהצלחה!

הפרטים הסודיים בקופסה זו הם:

•סבתא ציפורה

•מוסקבה

•קייב

•1959

•סוכנות החלל הרוסית

•1980

•נייר חדרה

•1973

•וורשה

 

טבלה.jpg

077997XXXX

הרמזים לשיבוץ הפרטים בטבלה:

•בטור הימני היו רק מקומות.

•בטור השמאלי היו רק שנים.

•בפינה השמאלית למטה הייתה שנת עלייתו של סבא יצחק לארץ.

•במקום האמצעי היה המקום העבודה של סבא יצחק ברוסיה.

•בטור השמאלי הייתה השנה בה סבא טס לראשונה לחלל.

•מתחת למקום העבודה של סבא הייתה העיר בא סבא הכיר את סבתא.

•השנה בה נולד סבא נמצאת בדיוק באותה הפינה בה נמצאת ראש הנקרה.

•המקום בו סבתא וסבא גרו לראשונה, היה ממוקם בנקודה הרחוקה ביותר מהשנה בה נולד סבא.

•המקום בו סבא עבד בישראל נמצא בפינה הימנית והכי רחוק משנת עלייתו של סבא לארץ ישראל.

חידת קוד התיבה:

עכשיו אחרי שסידרתם הכל – נראה אתכם מפצחים את קוד המנעול:

גלו את המספר שממוקם משמאלו למקום שבו סבא עבד.

לאחר מכן, רשמו אותו , קוד זה יפתח לכם את מנעול התיבה :