!לא הגעתם לרמז הנכון

!לחצו שוב על התמונה לחפש את הרמז הנכון

oops.png
תמונת בית המקדש.png

3