sit.jpg
SIT 5.jpg

דוגמא להפעלת טכניקת ההחסרה:

כדי להפיק את המרב מטכניקת ההחסרה, בצעו חמישה שלבים:

1.הפעלת חשיבה המצאתית שיטתית (החסרה): רשמו  את הרכיבים הפנימיים של המוצר או של השירות.

2.מוצר וירטואלי: בחרו מרכיב חיוני ודמינו כיצד אתם מסירים אותו. ישנן שתי דרכים:

א. חיסור מלא:כל הרכיב מוסר. 

ב חלקית חיסור: הוציאו את אחת התכונות או את הפונקציונאליות של הרכיב משם או הפחיתו אותו בדרך כלשהי.

נסו לדמיין את המוצר החדש שנוצר ,לא משנה כמה מוזר זה נראה.

3.סנן שוק: עכשיו, בדקו מהם היתרונות הפוטנציאלים, מהם השווקים והערכים החדשים?

מי ירצה את המוצר או את השירות החדש? ולמה הם ימצאו אותו בעל ערך?

אם אתם מנסים לפתור בעיה ספציפית, אז חשבו איך המוצר החדש יכול לעזור להתמודד עם  האתגר המסוים?

לאחר שקיבלתם את הקונספט החדש של המוצר (ללא רכיב חיוני זה), בדקו כעת מהם היתרונות הפוטנציאליים, מהם השווקים והערכים של המוצר החדש המתוקן?

אם בשלב זה החלטתם כי זה המוצר או השירות החדש ושהוא בעל ערך, אז עברו לשלב הבא ותשאלו:

4.סנן יישום: האם זה אפשרי?

האם ניתן  באמת ליצור מוצרים חדשים אלה?/לבצע את השירותים החדשים?

אם כן, אז למה כן. אם לא, אז למה לא?

5.התאמות: האם יש דרך לחדד או להתאים את הרעיון כדי להפוך אותו לפונקציונאלי ומבוקש יותר? אם כן, אז לחדד ולהתאים ...אם לא אז לעבור לשלב הסופי.

6. רעיון: רעיון מוגמר