כל הכבוד!!!

הצלחתן במבחן הראשון שקיבלתם.

 לכן ועכשיו נראה אם תצליחו במשימה הבאה -זכרו שהצלחת הצוות תלויה ביעילות, ביצירתיות ובגיבוש שלכן כצוות. 

קראו בעיון רב את המסמך הבא.

אחרי שקראתם, מצאו מספר דו ספרתי בכרטיס הטיסה שאין בו שום הגיון והוסיפו (+) אותו למספר הלא נכון שנמצא במסמך שלפניכם.

הסכום שיתקבל משני המספרים ישלים לכם למספר שאליו אתם צריכים להתקשר.

אם התקשרתם למספר הנכון,תוכלו לשמוע אירוע שקרה לפני המון שנים. שנת האירוע הוא הקוד לתיבה הראשונה.

בהצלחה!

מסמך:

מה ניתן, אם כן, לעשות כדי ליישם בפועל את השינויים האלה בתפיסת החינוך המשלים למדעים?
א. פיתוח תכניות מתאימות, כולל תכניות לימודים מתאימות בשיתוף פעולה של כל התשתית
החינוכית (מורי בתי הספר, מחנכי החינוך המשלים, מדענים באקדמיה, אנשי עסקים, הורים).
תכנית לימודים צריכה להיות קשורה לסביבה ומותאמת לקבוצות שונות ולגילאים שונים.
ב. התפתחות מקצועית והכשרת הצוות החינוכי: גישה כוללת לחינוך ה-STEM .יש לזכור, כי על
מנת לתמוך בסביבה ובלמידה מדעית דרושות התמצאות תרבותית, יכולת לנהל דו-שיח עם הורים,
יכולת ליצירת שותפויות עם גורמים שונים, יכולת לעורר מוטיבציה ואינטרס בקרב הילדים.
המיומנויות הדרושות לשם כך אינן נכללות בדרך כלל בתכניות ההכשרה של הצוות הפדגוגי, לא
בחינוך הפורמלי וגם לא בחינוך המשלים.
ג. מעורבות הורים: על אף שבשיח החינוכי כולם משלמים מס שפתיים לצורך שיתוף פעולה עם
ההורים, הבעיות המכשילות את מעורבות ההורים בחינוך עומדות בעינן. קשר עם הורים מסייע
ליצור אווירה מאתגרת יותר עבור התלמידים ומעשיר את התכניות של החינוך המשלים. מחקרים
שנעשו על תכניות לימודי המדע במסגרת החינוך המשלים, שבהן השתתפו לא רק ילדים אלא גם
הורים, מדווחים על ההשפעה החיובית ולטווח ארוך של תכניות אלה גם על המבוגרים, למשל:
מודעות לחשיבות לימודי מדע; יכולות של יצירת סביבה תומכת עבור הילדים והשפעה על הדינמיקה
המשפחתית.
ג. מעורבות הקהילה: תפיסת החינוך כפרויקט רחב יריעה וכלמידה לאורך החיים רואה בקהילה
סביבה שבה מתרחש הקשר בין ה-STEM לחיים. מחקרים מראים, כי ביצוע תכניות ה-STEM
במסגרות קהילתיות מעשיר את הלמידה, מאפשר לבנותה מתוך מרקם הקשרים התרבותיים
והחברתיים של התלמידים ומקל על פיתוח יחסים תומכים בינם לבין המנחים.

כתבה: ד"ר לוגסי-בן חמו מאיה

טלפון ליצירת קשר: 052-5122885

מאיה.jpeg

077997XXXX

מונה ליזה 2.png