חידת פיצוח המשימה:

פתרו ראשית את חידת ההמבורגרים: 

קוד פיצוח התיבה הוא מכפלת המספר הלא הגיוני שנמצא בכרטיס הטיסה בפתרון חידת ההמבורגרים.