משימה אחרונה- משימת מצא את ה"לא שייך"

לחצו על התמונה שלפניכם וחפשו את הרמז הראשון שלכם. 

רמז- לחצו על החפצים שאינם רלוונטיים (השתדלו לעשות זאת במחשב ולא בנייד)!

איפה.png