חידת החיות 

גורג לא הצליח לפתור את החידה ונאלץ לבקש מכם לפתור אותה במקומו. תשובת החידה היא הקוד לתיבה הבאה.

בהצלחה!

lion-elephant-hippo-sum-riddle.jpg

00

00

00