מקצבים בלונדע.png

XXX

+

מס' נרשמים מינימלי

+

מס' ביה"ס המשתתפים בתוכנית

משימה 1- משימת המקצבים הנעלמים   

ראשית, צפו בתמונת המקצבים הנעלמים.

מצאו מהיכן לקוחה התמונה! 

(רמז - את זה לא נדע).

1. אחרי שהבנתם באיזה מרכז נמצא מיצג המקצבים, אנו רוצים שתבקרו את מיצג זה בעזרת הסיור הווירטואלי (זכרו שעליכם להגיע לתמונה אך ורק באמצעות הסיור הווירטואלי).

כשהגעתם למיצג מצאו מהם המקצבים החסרים בתמונה.

שימו לב שלכל מקצב יש אות ולכל אות יש ערך גימטרי משלה (רמז למטה). מצאו את הערך הגימטרי של כל אות ורשמו את שלושת המספרים זה לצד זה משמאל לימין (כמספר תלת ספרתי).

2. הוסיפו למספר התלת ספרתי שמצאתם את מספר הנרשמים המינימלי לתכנית הייחודית "דה וינצ'י" של מרכז חוסידמן.

3. הוסיפו למספר שהגעתם אליו מהסעיף הקודם את מספר בתי הספר שמשתתפים בתוכנית “נשים להנדסה- רובוטיקה” של בית יציב. 

בהצלחה!

=קוד התיבה

English Gematria.png

רמז-