WhatsApp Image 2020-12-31 at 14.00.31.jp

:לחצו על התמונה להתחלת הסיור הווירטואלי

מקצב חסר.png

משימה אחרונה- משימת מוזיאוני המדע. 

לפני שנתחיל במשימה אנחנו רוצים שתקבלו קצת רקע על תכנית מוזיאוני המדע - היא תכנית משותפת להורים וילדים בכיתות ה-ו.  בכל בית ספר נבחרו 6 תלמידים שהם והוריהם במהלך 10 מפגשים יקבלו כלים בגישת ה-STEM  והחקר- מיומנויות המאה ה 21 (שיתוף פעולה, חשיבה יצירתית, עבודת צוות, אחריות, ביטחון עצמי, מיומנויות טכנולוגיות, חקר ועוד)  תוך שילוב למידה התנסותית במוזאון המדע "פארק קרסו", גישת המייקרים בעידן טכנולוגי וכן שימוש והפעלה של מרחבי הלמידה השונים בבתי הספר בבית שאן.
המטרה שקבוצה זו תהווה את חוד החנית של בית הספר  ותוביל פעילויות לשאר תלמידי בתי הספר , להורים ולקהילה.

ועכשיו למשימה:

משימת המקצבים:

במוזיאון המדע לדלת הכניסה יש קוד סודי שכל חודש מתחלף. במשימה זו אנו רוצים שתמצאו את הקוד לחודש ינואר.

על מנת למצוא את הקוד לחודש ינואר עליכם לבקר במיצג מאוד מיוחד - "מיצג המקצבים".

אנו רוצים שתבקרו את מיצג זה בעזרת הסיור הווירטואלי (זכרו שעליכם להגיע לתמונה אך ורק באמצעות הסיור הווירטואלי).

כשהגעתם למיצג מצאו מהם המקצבים החסרים בתמונה.

שימו לב שלכל מקצב יש אות ולכל אות יש ערך גימטרי משלה. מצאו את הערך הגימטרי של כל אות ורשמו את שלושת המספרים זה לצד זה משמאל לימין (כמספר תלת ספרתי).

שלושת המספרים שמצאתם הם הקוד לתיבת האוצר!!

חידת הפיצוח:

את הקוד לתיבת האוצר שפיצחתם יש לשלוח כהודעת ווטסאפ לנייד :

053-8007405

באם התשובה נכונה....אז תקבלו הודעה אוטומטית שהצלחתם לפצח את תיבת האוצר ומה מקומכם.

אולי תזכו במקום הראשון...מי יודע??

בהצלחה!

Press here

30-306083_whats-app-button-whatsapp-logo