XO_new.jpg

ג

ל

ג

קרן רש"י

2019

2020

11

ג

10

2015

ל

משימה 2- משימת הנתונים 

במשימה הזו– אתם תמצאו טבלת נתונים, שנהרסה והתפרקה לאחרונה ויכולה לעזור לנו לגלות את הסוד הגדול של ההמצאה הגדולה שקרתה בדרום מסופוטמיה.

בפתקה נסתרת שנמצאה בצמידות לטבלה השארנו במיוחד עבורכם רמזים להוראות סידור הטבלה.

את הנתונים השונים עליכם למצוא באמצעות הגלגל ולסדר אותם לפי סדר הרמזים.

רמז- מילות חיפוש בגלגל "נתונים".

בהצלחה!

רמזים:

•בטור הימני היו רק שנים.

•בטור השמאלי היו רק אותיות.

•בפינה הימנית למעלה הייתה השנה בה התפרסם המסמך "תמונת המוביליות וההזדמנויות לתושבי בית שאן -מלידה לתעסוקה"

•במקום האמצעי, בטור האמצעי היה המספר החסר  של רמז מספר 2  (במסמך של תמונת מוביליות מהרמז הקודם).

•בטור השמאלי למטה הייתה האות הראשונה של שם משפחתו של הממליץ/ה על הקישור למאמר:" השלכות הקורונה על...(רמז מספר 1).

•בטור הימני באמצע הייתה השנה בה התפרסם המסמך" התמודדות מנהלי בתי ספר בעולם עם משבר הקורונה- סיכום וובינר בהובלת חברת הייעוץ CO & MCKINSEY"

•מתחת למספר 11 היה אורך הסרטים היומיים שייצרו המורים בכדי למנוע היווצרות פערים בין כיתות (בסיכום הוובינר של מקנזי).

במקום השמאלי למעלה הייתה האות שמהווה אישור שנותן רופא צבאי לחייל לנוח בביתו עקב מחלה.

מצד שמאל לספרה 11 הייתה האות שנמצאת בתמרור "רכב למידה"

 

רמז 2 - תמונה:

שיעורי האקדמיה בבית שאן.png

רמז מספר 1 - תמונה:

חידת המבורגרים.png
תיבת אוצר.jpg

מצאו את המילה שנוצרה בטור השמאלי!

קוד התיבה הוא המילה שגיליתם.