XO_new.jpg

ר

רמזים:

•בטור הימני היו רק מספרים.

•בטור השמאלי היו רק אותיות.

•בפינה הימנית למעלה היה מספר התלמידים שעליהם נעשה המחקר- "הקשר בין פעילות גופנית והישגים אקדמיים " 

•במקום האמצעי, בטור האמצעי הייתה המילה שמתאימה לתרגיל  של רמז מספר 2  

•בטור השמאלי למטה הייתה האות שמייצגת בכדורגל בישראל את  הליגה השלישית.

•בטור הימני באמצע היה מספר הילדים ששטים בקייק רמז-בסרטון

•מתחת למילה אנאירובי הייתה המילה החסרה במשפט: 

Have better cognation, XXXXX function and mental health -רמז בסרטון

במקום השמאלי למעלה הייתה האות שמצאתם אותה קופצת בסרטון.

מצד שמאל ל- Brain הייתה האות שמייצגת את מספר הילדים המופיעים בתמונה- רמז 3 

משימה 2- משימת "חינוך גופני עושה טוב"

במשימה הזו– אתם תמצאו טבלת נתונים, שנהרסה והתפרקה לאחרונה ויכולה לעזור לנו לגלות את הסוד הגדול של הרעיון "כיצד חינוך גופני עושה טוב". 

בפתקה נסתרת (בצבע צהוב) שנמצאה בצמידות לטבלה השארנו במיוחד עבורכם רמזים להוראות סידור הטבלה.

את הנתונים השונים עליכם למצוא באמצעות הרמזים שמופיעים מטה.

בהצלחה!

ב

ר

חברתיות

3

2021

י

brain

אנאירובי

א

1820

רמז 1 - תמונה:

מאמר.png

רמז 2 - תמונה:

סקוואט

תרגיל המיועד לחיזוק שרירי הרגליים והישבן. מתאים לכל האוכלוסייה החל מילדים ועד הגיל השלישי.

אופן התרגיל: עומדים בפישוק ברוחב האגן, יורדים עם הגוף לאט לאט בתנועה המדמה ישיבה על כיסא דמיוני ועולים באיטיות בחזרה. מקפידים לשמור על גו ישר לאורך כל התנועה.

חזרות: 8-15

סטים: 2-3

98666120932887640360no.jpg

רמז 3 - תמונה:

מספר ילדים.png
תיבת אוצר.jpg

קוד התיבה הוא המספר שנמצא

בפינה הימנית למטה.

unnamed.jpg