ללא שם.png

חידת הפירות

חידת ירקות.png

כתבו כאן את החיבור של שני המספרים (של פתרון חידת הפירות ושל הטמפרטורה שמצאתם בחוברת המדעדודס):

תיבת אוצר.jpg