תואר-ראשון-בחינוך-גופניS.jpg

מתחילים עם משימת היכרות בנושא- השפעת היחסים החברתיים והשפעת הטכנולוגיה על החינוך הגופני!! 

 השפעת היחסים החברתיים- "החינוך הגופני הוא המקצוע בה' הידיעה לגיבוש חברתי!!

בשיעורי חינוך גופני יש לכם המורים הזדמנות ליצור תהליכים חברתיים שאינם יכולים להיווצר בשיעורים אחרים (שיעורים פרונטליים שכל ילד יושב פסיבי בכיסאו).

לכם- למורים לחינוך גופני ישנה הזדמנות להכיר תהליכים חברתיים בכיתה ואף להשפיע עליהם.

השפעת הטכנולוגיה על החינוך הגופני -  אויבים או חברים...?

עד לפני עידן הקורונה לשימוש בטכנולוגיה בחינוך הגופני היו יתרונות רבים להגברת עניין ומוטיבציה, התאמה למאה ה-21, התאמה לשונות בין הלומדים וכן משוב מיידי ללומד ומעקב מורה. כיום בעידן הקורונה, ברור לכולנו שללא הטכנולוגיה לא נוכל לקיים שיעורי חינוך גופני ולכן הטכנולוגיה היום הוא החבר הכי טוב של החינוך הגופני.  

על כן, עלינו לרתום את הטכנולוגיה להשגת מטרות החינוך הגופני!

וכמו שאומרים:

"מהר יותר גבוה יותר טכנולוגי יותר!!"

אחרי רקע קצר זה, בואו ונתחיל עם המשימה הראשונה.

משימה ראשונה

ראשית, צפו בכרטיס הטיסה.

(רמז- לחצו על מקומות שונים בכרטיס!).

בהצלחה!

כרטיס.png
כרטיס1.png