!לא הגעתם לרמז הנכון
!לחצו על אופס כדי לחפש את  הרמז הנכון

oops.png

3