!לא הגעתם לרמז הנכון

!חזרו לתמונה לחפש את  הרמז הנכון

oops.png
תמונת בית המקדש.png

3