!לא הגעתם לרמז הנכון

!חזרו לתמונה לחפש את  הרמז הנכון

oops.png
תמונת חפש רמז.png

3