!לא הגעתם לרמז הנכון

!חזרו לתמונה לחפש את  הרמז הנכון

oops.png
מצגת.png

3